Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

42

att uppvisa hvarjehanda ”schene raritäten”. Bland dessa var äfven en mycket vacker käpp. Jag fick den en gång till skänks — sade Rosenstein — af högstsalig Hans Majestät konung Carl XIII. Och för att höja effekten, tillade han: vid samma till­fälle hade jag äfven den nåden att kyssa Hans Maj:ts hand.

Hvilkendera handen var det? — frågade pro­sten K.

Rosenstein svarade intet; men prosten K. var en man, som icke så lätt kunde bringas till tyst­nad. Han förnyade frågan: hvilkendera handen var det?

Rosenstein svarade: högra handen, herr prost, det förstår sig.

Ja — sade K. — jag kunde nog tro det; ty det är just med den handen, som konungen torkar sig i —.

När jag slutat anekdoten, följde ett enhälligt skratt.

Hvilka grobianer, som kunna skratta åt så­dant! Och jag sjelf, hvilken grobian, som kan för­tälja sådant! Med rätta böra alla guvernanter och alla med dem befryndade själar peka finger åt mig.