Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43


När så händer — och det kan väl ej länge uteblifva — ser jag mig nödsakad att taga min tillflykt till Voltaires vestficka. Den är rymlig nog, för att medgifva icke blott mig, utan en hel skepps­last svenska litteratörer, godt svängrum. Och se­dan får han försvara mig med det ofta, men al­drig för ofta, sagda: tou genre est bon, hors le genre ennuieux. Måhända skall den eleganta verlden tro honom — icke för det han talar san­ning, men för det han talar fransyska.

Glasen tömdes och samtalet fortsattes.

Af några glosor, som under tiden undföllo mina bordskamrater, och hvilka allesamman gällde presterna och adeln, återfördes mina tankar för ett-tusende-första gången på ett obehagligt ämne, på den nuvarande ståndssplittringen. Man har be­hagat kalla den en fyra-splittring, men orätt. I alla vigtigare frågor hafva bönder och borgare hål­lit tillsamman emot de två första stånden och dessa emot dem. Splittringen har således varit, och är ännu, en två-splittring, eller en sådan, som förr eller senare nödvändigt uppkommer, der tvåkammarsystemet är rådande. Detta kan vara godt att hafva i minnet, derest regeringen skulle i tidens fullbordan, vilja landsfaderligt erbjuda ett förslag till representationens fördelning på två kamrar.