Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

44

Man har då någon anledning att misstänka, det maximen: ”divide et impera!” ligger i botten på bägaren.

Utom denna tvåsplittring stånden emellan, finnes en tresplittring emellan ”de svarta”, ”de hvi­ta” och ”de grå”, angående sättet att realisera idéen af ett förnuftigt samhälle. Som de svarta blott är ett nytt namn på de liberala, och de hvi­ta likaledes ett nytt på de conservativa, tar jag för gifvet, att du — högtärade Petter! — af gammalt känner deras åsigter. Men du kan ej veta något om åsigterna hos de grå; ty partiet är liksom nam­net, alldeles färskt. Fördenskull anser jag mig förbunden att lyfta på den slöja, som skymmer dem för dina ögon.

Kort och godt — det spökar en dubbelprins i hufvudet på de grå.

Detta uttryck behöfver en förklaring. Jag får således förklara, att jag, för många år sedan lä­ste i en tysk bok — jag mins numera ej hvilken — en rätt besynnerlig historia om en dubbelprins. Den började så här:

I Monomotapa hände sig en gång, att unga drottningen befann sig i annat tillstånd än riket, nemligen i välsignadt. Folket gjorde sig i under­dånighet hopp om en kronprins och Hennes