Sida:Bref från Stockholm under riksdagen 1847-48.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7

mitt sista besök derstädes, blifvit upprest på Saltängstorget. Som du vet, gjorde bemälte konung d. 8 Mars 1844 svenska nationen en stor tjenst, så stor, att aldrig en monark gjort sitt folk en större. Af tack­samhet hade hvarje stad i Sverige bordt resa ho­nom en ärestod; men hittills har endast Norrkö­ping presterat en sådan. Om Norrköping gjort det af den orsak, jag nyss angifvit, eller af mera pri­vata skäl, må lemnas derhän. Nog af, nu står den kolossala bronzbilden der, och den pryder sin plats. Frågar du mig, hvad den är värd, så svarar jag: den är värd att ses. Der finnes mångfald och symmetri på samma gång och — hvad mera är — en harmonisk förening af rörelse och hvila.

Men kanske du — högtärade Petter! — när du frågar, hvad statyen är värd, blott menar hvad den kostar; och derpå kan jag ej svara dig. Vänd dig — Petter! — till en mera ”practisk man”, än jag är.

Visst en hel timma gick jag på Saltängstorget och tittade. För öfrigt sysselsatte jag mig, under min vistelse i Norrköping, med att äta, dricka och sofva. ”Man bör sköta sin kropp” — har en Upsala-theolog sagt — ”ty allt annat är förgängligt”.

Följade dagen, tidigt om morgonen, afgick jag på ångbåten till Stockholm. 1 början såg den ene passageraren icke den andre; ty det var kolmörkt.