Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
162


Papilioner sporhugger mig hwar dag at få resa, och så snart jag tror mig uht reser jag. Nog får jag rum hos M. Br.; men mon jag ej skulle få sätta min wagn in på stallgården, på Kongs stallet, ty älliest blifwer det mig dyrt at lega stallsrum för lång tid.

Tro intet M. Br. at jag är här hemma försumelig, utan arbetar [på] species, och där igenom går namnen på M. Brs örter så mycket fortare, ty jag har swårt at specificera örterne fortare än jag beskrifwit species.

M. Br. säger at intet nytt [sker] i stockholm och wi få dageligen hästlas nytt om Edra wälfningar i stockholm.

Wintren och kiölden är jag rädd före, doch skall jag söka at bo[1] mig det bästa jag kan på resan.

farwähl min söte Broder; anmäla min wördnad hos Hr Baron Hårleman och Grefwinnan.

Vale. Din
Linnæus.


Utan dato, men antagligen skrifvet i November 1751.

Utanskrift och sigill som på bref. 725.


  1. ​ Bo = rusta sig, bona om sig.


730.


Min Kiäreste Broder.

För så gunstig invitation, samt altid tillförene hafd mödo, beswär och kostnad för mig tackar jag tusende falt. om lördag afton tänker jag segla här ifrån och om mögligt är komma till stockholm nästa söndag afton. Det lärer icke blifwa mycket tillfälle at se hofwet wid sådant stök; och är jag säker at skåpet ej är färdigt, så at faran lärer wara ringa.

Hälsa Hr Wargentin och Hr Salvius. jag har fått bägges theras bref, men hinner ej swara i dag. Lef wähl.

jag är

Min K. Broders
Upsala 1751 trogneste tienare
d. 19 Nov. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill saknas.