Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
185

185 jag Iofwar mig där emot för hwar ewige dag at lägga in en rar ört för M. K. Br. R ölan der fick dysenterie; jag curerade honom, han fick recidive; åter curerades, åter recidive; han märkte sig få det af dricka; stopet ransaka^es, intet såg[s] med blotta ögonen, men microscopet wisade en oändelig hop Acari; jag förmådde honom ransaka excrementerne ; han fick och där igen samma acari till millioner; jag är witne. de äro beskrefne artig af honom. Där hafwa wij ett makalöst datum. 1 HMM hujus lod ix vidgo: man må ej dricka på fastande maga, ty achari gå allenast ätter midnatt till morgonen. man ma ej dricka nattståndet, ty då sambla de sig öfwerst. Dysenterie smittas per sedes. Hielpes af albo gnvco, där af desse dödas som krafter af Suillo. Stercus suillum souverainast i Dysenterie. Dysenterie npkommer af surt dricka diebus camcularibuå vutgo* Bönderna blifwa siuke i magen af surt dricka om BOmmaren. En sup bränwin hielper dem; hielper uti Dysenteria incipiente. ^.i går alt ihop, det ena med det andra. vale. .Min Broders Upsala 1752 <1. 28 julii. Kg» -ii i Utanskrift : liidtren Wälbu, a, Hr Doctor Bceck Stockholm Drotningholm. ili IV. ro.lt lack.

Närmare redogörelse för dessa Rolaxukrs iakttagelser lemnar Linné i 

disputatidiifii Et nnthemata viva (1757). . Min Kiåreste Hinder. Evig tacksäjelse för wähl expedierad sak för mig hos Hennes Kongl. M:t. Min Bror år så god och räknar dagarne, jag skall betala med örter richtifft.