Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
186

186 Rolander har giort och giör än stadigt nya rön med sine acharis, så at jag tror det skall blifwa ett hufwud rön. jag har dageligen och stundeligen nya rön i trägården, at jag aldrig går in med mindre jag lärer något, jag har där fått ett indianisk[t] gräs, som har endast en stamen i Bloman, 1 det aldrig något uptäkt gräs ägt. jag har fått bref af Duc de Ayen 2 i Paris, en stor älskare af Botaniquen, som är min methode totns tillgifvven. han tackar mig för det jag giort i Botaniquen; då Kongen i frankrike är i Paris, går han altid i denna Duces Botaniska trägård at förlusta sig. jag är och blifwer hehl och hållen Min K. Broders Upsala 1752 lydigste tienare d - 30 J mii - C. Linngeus. Utanskrift och sigill som på föregående bref.

Cinna arundinacea L. Sp. pl. ed. I p. 5. 
Louis de Noailles, duc d'Ayen, född 1713, fransk marskalk, död 1793. 

. Min Kiäraste Broder. Tack för all uptänkelig tro, förtrolighet och kiärlek på Drotningholm. Tack för det artiga brefwet af Hr Salerne, 1 som jag ser wara min obekante wän; hälsa honom rätt mycket ifrån mig och förklara för honom mitt estime tillhakas. wille han sända oss frön af sine örter de fölliande, giorde han oss en tienst. Gr. dactylon spicis villosis. Linaria bellidis folio. Scrophularia Ruta canina. Sesamoides foliis canescentibus. Ornithogalum cserul. bifol. germanicum. Lithospermum minus repens latifolium. Cnicus caeruleus humilis mitior. Scolymus annuus.