Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
187

187 och lör Min K. Broders Herbarium uptorkade örter Dactylon spicis villosis. Lemna Theophrasti. Sesamoides fol. canescentibus. Brefvvet war ej från Hr Kalm, utan ifrån min qwinna. Ett nytt och säkert bref om Dr Hasselquists födelsedag. Hwar dag bryr mig med examen plantarum indicarum, och att swara bref, men inga utlänska. Hwad subscriptionen 8 angår, så har M. Br. hört min mening; största swårigheten år det att ingen ritare finnes i hela swerige, och knapt koppars! ickare. jag ser wähl at det icke warder gångande. af Hr Salerne önskade jag i foglar ingen annor ån Upupa. hwad ramblar den absurde Klein? at disputera med honom är at springa kapp med kalfWar. Det ar ej hätre at blifwa biten af en häst än af en hund, om man blilwer lika biten. Min Hustru beder mig hälsa K. Bror tusendefalt. anmäla min hörsamsta hälsning till wänner och gynnare på Drotningholm. jag äiMin K. Broders Upsala d. 8 sept. trogneste tienare S& C. Linnteus. Bi 'lan jag skref brelwet och gick i trägården, rånsade jag på ett ställe, där en hop chinesiska frön blifvvit sådde i wåras, då jag får se en frutex spinosus, som allmånt älliest står i krukome, harwa en enda blomma; jag finner tydeligen at den är ipsissima Baeckia, ty lofwar jag [på] M. K. Brors ordres en kruka med Bseckia, när M. K. Br. will låta »len afhämta. war icke det ett tyckeligit tillfälle? älliest har jag och fått wäxten ifrån China med frucht, att jag har nu hela des character. Utanskrift: Archiatren Wulbome Hr Doctor Back Stockholm frijbr. Drotningholm. Sigill IV, rödt lack. ' hlAVfOU Salerne, läkare i Orleans, död därstädes 1760, författare till nägra medicinska och zoologiska skrifter.

  • Afser säkerligen ett föreslaget större, botaniskt eller zoologiskt arbete,

•om aldrig kom till utförande.