Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/201

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
189

189 . Min Kiäreste Broder. Huru står nu till; är M. Br. kommen ifrån Drotningholm till Stockholm. hörer M. Br. fritt wackra örter från Löfling. jag har och fatt. Det är rasa n dt; at jag ej far boken öfwer till Stockholm om corallerne; det är än wfirre, at jag nu läs privatim om Vermes och skall turar dag behöfwa henne; men hielper intet om Hennes M:t åstundar henne. jag har lätt låna göttingiske acterne. Haller är owettig; Rosen ter; jag -kall doch i det som nu tryckes wisa werlden hwad jag förstår benefaeere et hetärt.* nytt uti jag ej ett ord. jag längtar fa det från M. K. Broder, jag förblifwer med alt estime .Min kiäitstc wäns Upsala d. 9 octob. trogneste dräng $. C. Linnaeus. Utanskrift (»di tigil] saknas.

Bör godl och var irtad. 

Tös. Min Kiä reste Broder. Så har nu sal. Ribhen 1 i tida giort öpning för M. K. Br. wid den tienst, som ödet årnat M. K. Br. ifrån flere åhr. M. Br. är sa sielftagen till det, at M. Br. hwarken får äller bör få någon competitor. jag gratulerar M. Br. där till, såsom wid en anselig hederspost och den förnämsta i riket, jag gratulerar medicinen, som ofelbart upkommer genom M. K. Brs ömhet för den samma, och jag gratulerar scientiae naturali, som får en sådan gynnare ibland alle uti den som styrer medicinen. Det är ej mögligt att Prof.