Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
193

193 jag gratulerar till Lazarettet 1 ; det war en ståtelig sak, Och lik de andre min K. Broders meriter. Trägården skall först genom grafwas, afdelas och planeras; men nu i höst är jorden för sur, att man ej kan röra henne. jag sände M. K. Br. senast 4 disputationer, 2 de hafwa uppehållit mig och tagit tiden bort. huru skall örten äfter m. K. Broder heta. antingen Bseckea äller Baeckia? det förra tycktes mig mera om, ty Osbeckia är så lik till pronunciationen, som jag måste antaga, anhåller nästa post om swar. Gud wålsigne M. K. Broder med alt godt. det förtryter mig at det skall gå på tiden med Praesidis syslan. qui cito dat bis dat* jag inneslutar mig uti K. Broders wanliga gunst, förblifwer Min egen Broders Upsala d. 10 Nov. ödmiukaste tienare . Carl Linnajus. Utanskrift: Archiatren }'älborne Herren Hr Doctor A. Back frijbr. Stockholm. Sigill III, rödt lack.

Såsom redan omtalats (bref. 650 not. 1), hade Bäck redan 1746 

kraftigt framhållit önskvärdheten af ett lasaretts anläggande i Stockholm, och i November 1749 inlemnade han till Serafimerordensgillet en ytterligare framställning härom. Förslaget ledde till det resultatet, att Serafimerlasarettet kunde öppnas den 30 Oktober 1752.

  • Quastio hi8torico~naturali8 cui bon o? (resp. Chh. Gedner), Hospita

insectorum flora (J. G. Forskåhl), Nutrix noverca (Fr. Lindberg), Miracul* insectorum (G. E. Avelin).

Snar hjälp är dubbel hjälp. 

. Min Kiäraste Broder. Tack lOOOfalt för novellerne. jag har hört det för uht, men aldrig kunnat tro at Bursa pastoris skulle kunnat haft den kraften, och hade rätt lust at se det. Min Bror är den endaste phoenix i wår nation, som fägnar mig med något reelt; alla de andre prata i wädret. Linnés brefväxling. IT. [3