Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
199

199 för Guds skull hielp snart Hennes M:t till hälsan; jag wille ej giema se hofwet, då där woro sorg öfwer allas fägnad. Innelychte bref gif till Archiater Rosen, det jag i dag fick ined posten. jag är Min Kiäre Broders Upsala d. 5 febr. trogne tienare . C. Linnaeus. Academiae Mölnarens dotter säges dessa dagar skola giöra Barns öhl; modren fick slag och dog, då hon märkte dottrens tillstånd. Det sågs att Dr Balk är fader. Utanskrift delvis bortsliten; återstod: Archiatren Wälborne Hr D frijbr. Sigill III, rödt lack.

Jean Erik Rehw, se bref. 295 not. 4. 

' Godin des Odonais, se bref. 473 not. 2. . Min Kiäreste Broder. Tack för brefwet. Det fågnar mine aper att en af des syskon fåt nåd i hofwet ; de recommendera sig hos henne, och önskar jag at en gång ochså få se denna nye gästen. Utan skiämt, ingen ting kan wara artigare än at se på dessas mores, och huru nära de gå till menniskans. war så god och swara . om hon har skägg. % om alla naglar äro lika på föttren? . om stierten är slät utan minsta tekn till swantz. .4. om öronen nakne? Sundius skall jag hälsa med första.