Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
214

214 . Min Kiäre och Högtälskelige Broder. Tack åter för hogkomsten. Befläcka aldrig så Eder rena wänskap för mig, at M. Br. skulle willia draga mig från Upsala till Drotningholm i sommar, då jag, som ej på 3 åhr haft ferier, behöfwer så wähl få resa till fahlun, at bewaka mine angelägenheter; men des för innan om M. K. Br. slipper, så res till Upsala dagarne äfter midsommaren, om M. Br. slipper hofwet. Tack för den widlöftiga Epistelen ifrån sitt Gollegio; i morgon skall jag läsa den med andacht; min disputation, 1 som skall swara där på, kommer ej fram, för än i begynnelsen af nästa termin. Salvius begiärte promt recension, 2 jag bad en studiosus upsättia den samma, Salvius förbättrade henne, M. Br. war då på Ulriksdahl, supra nos. Min K. Broder täcktes ej i detta sitt bref uptaga min underdåniga bön, som jag giorde i sista brefwet, at få så snart mögligt woro med en Upsala jacht Rumpfii wärk, at jag fingo i speciebus notera nogra synonyma på de nye örter, uti appendice. kiära hör denna min bön i Apollinis namn. Min K. Bror inga plantagier tolas uti Horto Medico; will M. Br. hafwa dem, så bör hela trägården, äller åtminstone ett a parte qvarter, [anwändas] för dem. Men hwart hän med så många hafrerötter? intet doga de till medicamenter, utan till spis; i spis äro de aphrodisiaca ; sådane få ju ej patienterne äta, ty de hafwa annat att tänka på ; utan äro de för Archiatrens egen mun, så Gud nåde de jungfrur och mademoiseller, som om mornarne consulera. Gichorium är nästan lika god. Nova botanica at Confervee hafwa sine frön uti sig längs åht hela tråden, som inuti är tubulös. At miölet i lycoperdo skall hafwa lefwande wäsende, röra sig och krypa, aldeles som små insecter.