Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/233

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
221

221 skedde, ty desse dagar äro mine enda rastdagar hela åhret, under det jag brukar min cur, som är smultrons curen. jag äter smultron 4 gånger om dagen, Va stop i sender, lefwer älliest ordinair bruns diaet, kiänner mig långt bättre än af watn; men får ej mycket läsa. hwar' dag kostar mig 1 plåt i smultron, stickningarne i knäen hafwa gådt bort. Min Hustru säger sig cedera alt annat, men intet spela *. Hälsa Cand. Bergius, tacka honom för examen Trifolii, säg at han bör se på species 11 och 12 uti speciebus plantarum 2 ; men fråga hwar ögonen woro på honom, som ej såg articulum pedunculi, som giör dem mera slächt än både han och jag tror. Ingen ting drar mig ifrån Upsala under min cur; gud late ej Aporne komma för än min cur är absolverad, ty jag bör wara den förste som giör dem visite. far wähl min söta Bror, och altid recommendera sin tienare hos wårt makalösa herrskap, jag är Min K. Broders Freddag. 3 trogneste tienare C. Linnaeus. Cistus exstipulatus ebracteatus 4 har jag wakat på i 3 dagar, hon blommar och jag får ej se blomman, i natt skall jag waka uht henne, fast det woro litet mot bruns-reglorne. jag skall se henne om det ej woro wilt. Itanskrift och sigill som på föregående bref.

Hänsyftar på fru Linnés favorit-nöje, kortspel. 
  • Jfr. bref. 519 not. 2. De i Spec. plant. ed. I under nr. 11 och 12

upptagna TVt/oZium-arterna äro T. hybridum och repens.

Troligen den 6 Juli 1753. 
  • Cistus guttatus L.

. Min Kiäreste Broder. Tack för angenäma brefwet, men täxten fattades, när will M. Br. komma till mig? jag rys så ofta Drottningholm namnes, ty jag slipper ej tädan, då jag will. jag är där en fattiger fånge, på Drotningholm så långe som ett får uppå en ö jag kan ej tädan komma utan Kong. gifwer mig sin nåde 1 &c.