Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/242

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
230

230 jag tror aldrig at Gisler får odorem violarum af viola tricolore; knapt smak och färg, mindre kraft, ty viola tricolor är oleracea, men ej så officinalis. innelychte kom i dag under mitt couvert till Arch. Rosen. Ännu stå wåra örter i trägården och hångla, jag har fått ett stånd af ett nytt ocymum i blomma ifrån America. 8 Dr Balk går hederligen ifrån sig både hustru och barn 3 ; men wij måste föda bägge till dödagar. nästa wecka sker votering till Historiarum Professionen, jag förblifwer med all uptänkelig tro och tillgifwenhet Min Kiäreste Broders Upsala 1753 lydigste tienare d. 21 sept. C. Linnaeus. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Preses i Vetenskapsakademien under tredje kvartalet af 1753 var A. J. 

von Höpken.

Ocymum americanum L. Cent. pl. I p. 15. 
Se bref. 769. 

. Min Kiäraste Broder. Tack för brefwet. År nu Merkel 1 upläggare och ej Momman, äller huru hänger det tillhopa? jag hade bref från tyskland i dag af en stor man, i hwilket så låter: Do minus de Haller ante discessum catalogum, gottingensem adhuc edidit, opus Viro tanti nominis indignum, prodens omni occasione fastum suum. 2 jag arbetar med materia Medica om dagen, at få simplicia wähl upstälde för K. Collegium. en hop slutar jag uht; och så många tager in igen. jag håller på att lära mine studenter de canadiske örter med deras kraf[t]. Phytolacca in Gaucro, Gollinsonia in Golica puer-