Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/250

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
238

238 . Min Kiäraste Broder. jag har warit några dagar hårt ansatt af en Synocha, som i morres kl. 8 släpte mig. nu är jag så matt, att jag knapt kan hålla pennan och endast skrifwa ett par ord till M. K. Broder. Gud gifwe Konungen giort Schytzer till Riddare, ja Seraphimer, så hade det aldrig så mycket skadat Medicinen, nu hafwa Chirurgi fått den hedren de aldrig fått och den comparation med Medicis. med ett ord Medicinen har fått sin starkaste poff hos oss, som nästan aldrig repareras. jag hade icke welat att deras M:tr skolat haft detta i sin historia, ty alla nationer undra där på. Intet nytt, utan en gammal siuk kropp; skiöt M. Br. Eder friska, jag är Min K. Broders Upsala d. 23 Nov. till mitt yttersta . C. Linnaeus. Hälsa Hr Tuwen, säg jag fått hans nötter. Utanskrift och sigill som på bref. 795. . Min Kiäreste Broder. i natt hade jag en stark feber, att jag fruchtade mig ej se morgon dagen; nu är det något bättre. Cand. Bergius blef bestört öfwer M. Brs bref, och säger^sig långt för detta skrifwit och gifwet en widlöftig relation. Han reste nu ut till Bielkens Löfstad, 1 där en ko dog i går r 2 i dag, helt hastigt. Shaw 2 i Oxford är död.

disputation om materia Medica är på trycket; den andra 

hoppas jag skal) komma också för juhlhälgen, ty jag har expedierat henne frå mig. 3