Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
240

240 Här säges öfwer alt att Profess. Ihre 1 skall blifwa Informator hos Prints Carl. har sådant hörts i himmelen? Shawen i Oxford testamenterade alla sine örter, som han samblat i Orienten, till Botaniska trägården i Oxford. Bergii ordres skall han rättnu få, så snart jag kan få honom fatt. jag mår nu åter tämm eligen braf. farvvähl Min Kiäreste Broder. Andersdag 2 Eder . Linnseus, brefvvet blef förgiätit sista post. brefbäraren beder om recommendation, han kom med stor möda på förslaget. Utanskrift och sigill som på bref. 795.

Johan Ihre. född 1707, skytteansk professor i Upsala, titul. kansliråd, 

död 1780.

Den 30 November. 

. Min Kiäreste Broder. när jag har Kongl. Resolution på Amphibier, så är ordet naturaliserat. jag längtar äfter Monies 1 tractat. hwad Carlboms 2 disputation angår, så är det sådant, som ej kommer M. Br. wid, ty en annor får tala om mig hwad han will och tror sig förswara, utan at jag får fägna mig äller blifwa rädd för awund äller Fånen, det ser M. Br. ej, för än Disput. kommer, och då är det försent. Här säges allmänt att Prof. Ihre är constituerad; och M. Br. skulle det ej wetta. Rosen och jag må nu bättre. Det går an att pennekrig ej giöra blodige actioner, utan i dem skiutes med lort, s. ven. 3 jag har fått åtskilligt berättelser om fäsiukan; skulle hafwa lust wisa det för Hr Tursen, men posten blifwer nog dryg.