Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
247

247 . Min Kf&reste Broder. Innelychte bref har jag i dag fått från Dr Gronovius, och som det angår en dehl af Invad kommer till M. K. Broder, så föllier det innelycht; men [jag] beder at få det igen antingen nästa postdag åller till i dag 8 dagar, at jag må det beswara, och att M. Br. det ej förlägger. Skulle M. Br. täckas wist det för Hans Excell. Tessin, så woro det wähl, som torde willia tillhandla sig något af det pråchtiga Museo Portziano, at hwilkets tryckta catalogue jag i dag fått första arket; det är åfter min methode. Nytt är at Hr secret. Wargentin warit i Upsala och önskat alla mathematicis nyåhr intill Mad. Elwia 1 ; jag hade önskat sedt honom. Nytt ifrån Edert hof år at secret. Dahlin, Berch," Hermansson, 3 Bentzelstierna 4 blif:t Cancellieråder. men M. Br. täckes hålla detta tyst, ty hwarken M. Br. åller jag kunna någonsin blifvva samma. jag förblifwer Min K. Broders Upsala d. 8 jan. lydigste tienare !754. C. Linnseus. Utanskrift: Sigill IV, rödt lack. Archiatren Wälborne Hr Doctor Back Stockholm.

Astronomie professorn 1'ehr Elvii (d. å.) enka, Anna Maria Spole, hvil 

ken afled, 80-årig, i Upsala den 9 April 1757. 1 Carl Reinhold Berch, se del. III s. 112. 3 Mathias von Hermansson, se bref. 612 not. 1.

  • Mathias Benzelstjerna, se del. Ill s. 111.