Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/260

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
248

248 . Min Kiäreste Broder. Kiära M. Br. laga att jag icke får någre ordres att komma till Stockholm ännu på 14 dagars tid. Min Bror får se på slutet, att ingen blifwer flinkare än D. Wahlbom, om han får hälsa och lifstid. om han kommit till Anatomien, hade han säkert gått där i längst. jag har ej fått tid till annat än taga och gifwa nyåhrsvisiter och skrifwa tacksäjelser. en stor fåfänga. aldrig ett ord wet jag mera, utan lefwer M. K. Broders 1754 d. 11 Jan. lydigste Upsala. G. L. så snart jag får de andre arken af stencabbinettet ifrån Holland, 1 skall jag dem öfwersända. Hr Osbeck recommenderas hos K. Broder att gifwa honom godt råd. Utanskrift och sigill som på föregående bref.

Johan Fredrik Gronovius, Index suppellectilis Lapidece, quam 

collegit, in classes et ordines digessit et Specificis nominibus ac Synonymt* illustravit (Lugd. Bat. 1750). . Min Kiäreste Broder. Af M. K. Brors berättelse kan jag se, att den sägn här går, nämligen att Magister Frondin skolat genom Mademois. Novairre giort hos Drotningen at jag mistat crediten, torde hafwa någon grund. Dr Kaehler skref ifrån Bordeaux, så snart han kommit dit, att han ärnade sig till Marseille; att han kommit till Marseille, har jag haft ingen underrättelse, han skrifwer till sin swåger, 1 som han updragit sine commissioner, och gifwit in blanco fullmacht att