Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
16

K. Hr Doctor, skaffa mig anting. Hr Monnier älr någon annor, som nästa åhr samblar af desse de frön, som nu ej wäxa up, at jag må få äga så mycken lycka, som jag mig conciperar.

jag wet mig i all min dar altid[1] blefwit mer altererad af glädie än i dag.

Om myrorne skall jag beställa.

Utanskrift:

a Monsieur

Monsieur Abrah. Bæck

Docteur en medecine

auprès le ministre de Svede

frijbr.                                 Paris.

Sigill IV, rödt lack.

  Sven Bælter, född 1713, hofpredikant 1744, s. å. utsedd att såsom legationspredikant åtfölja riksrådet H. Cedercrantz på en beskickning till Ryssland, domprost i Wexiö 1750, död 1760.

  Carl Fredrik Scheffer, född 1715, svensk minister i Paris 1743, sedan riksråd, död 1786.

  Johan Jacob Döbelius, adlad von Döbeln, född 1674, medicine professor i Lund, död d. 14 Januari 1743.

  Bäck valdes dock ej till ledamot af Vetenskaps-societeten förrän i slutet af December 1748.

  Johan Browallius, se del. III s. 325.

  Roen = Rouen.

  Härmed afses säkerligen Adr. de Jussieus Monographie des Malpighiacées ou exposition de caractére de cette famille des plantes, des genres et espèees qui la composent (Paris 1743).

  Denna »polyp» kallades sedan af Linné i Syst. nat. ed. X p. 816 och Faun. svec. ed. II p. 542 Hydra Polypus. Den af Linné funna och i detta bref afbildade omtalas deremot, egendomligt nog. icke i något af hans arbeten.

  Johan Helmick Roman, född 1691, hofintendent och kungl. kapellmästare, »den svenska musikens fader», 1740 ledamot af Vet.Akademien, i hvars Handlingar han införde uppsatserna Sätt at bleka Linne (1741) och Om Svenska språkets böjlighet till kyrkomusik (1747). Ryktet om hans drunkning befanns vara ogrundadt; han dog först 1756 på sin egendom Lilla Haradsmåla vid Kalmar.

  Linné i den 1745 utgifna disputationen Hortus Upsaliensis uppräknar alla dem, som skänkt lefvande växter och frön till botaniska trädgården, sätter han främst Bernh. de Jussieu. såsom varande »reliquis facile hac in parte præferendus».

 1. ​ Felskrifning i st. f. aldrig.