Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/298

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
286

286 . Amico integerrimo DD. ABR. B^GK S. pl. d. G. Linneeus. Incepi edere fråga, et reconvalescere; si medicinarn seponam,. actum erit de Tuo. Ter quaeso literas legas Serenissimae Reginae, et qua polles eloquentia, cures ut continuem curamj alias peream. ego mense augusti eram ad aulam; inde publice et privatim docui in ferias nativitatis Christi, sub quibus exaravi et descripsi propria manu totum Museum Reginae; revocatus inde ad Lectiones publicas & privatas, ferias pascales impendi Holmiae jussu Regio; et iterum continuatis lectionibus circa ferias pentecostes Ulricksdalee fui; redux excursiones Botanicas multo labore absolvi; hiscefinitis maximam partem Praefationis Musei regii transtuli in linguam latinan), multc cum sudore ; et sic annuo spatio non diem unicum mihi ipsi vixi; si nunc non liceat otio frui meo et sanitatis curam habere, actum erit de me. 1 nunc edo quotidie mea Fråga et vectione utor, ut queam reconvalescere. de Tua fide et integritate non est quod dubitem. vale et res meas cura. Scripsi etiam de hoc ad D:m Spits, 2 ut si necesse sit literas tradat Dominae. Ej dateradt, men säkerligen skrifvet i slutet af Juni eller början af Juli. 1754. Utanskrift och sigill saknas.

Linné hade ända sedan Augusti förledet år, då han ej upptagits af 

akademiska undervisningen, varit fullständigt sysselsatt med författande af Museum Regina samt det mycket mödosamma öfversättandet till latin af företalet till Museum Regis; han behöfde därför nu få hvila och sköta sin helsa, äta smultron och rida. Drottningen hade emellertid uttalat sin önskan, att han skulle komma till Drottningholm, där hennes museum förvarades. På det lfrigaste uppmanar han därför Bäck att utverka uppskof.

Peter Spetts, förvaltare vid kungl. slottet. Hans hustru Christina, 

hvilken Linné i flera bref omnämner, var kammarfru hos drottningen.