Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
293

293 indigense contra mor bos omnes contagiosos, imo ipsura Pestem; unde Electuar. de ovo, quo olim Maximilianus usus est, et quod tantopere depraedicant adversus Pestem. vide Raj. hist. vol. 3 p. 118, nämligen den senare paginationen, ty i boken äro 2:ne paginationer; den senasta kallas Dendrologia. Gud beware min Bror wid hälsan. Hälsa Hr Arch. Rosen, jag är Min K. Broders Upsala 1754 lydige tienare d. 6. August. C. Linnaeus. Kiära sänt mig observationerne om Plantis alpinis & Sim i», att jag må dem renskrifwa, medan tid är. Utanskrift och sigill som på bref. 853.

Adglutinator = den, som med gummi fastsatte herbariiväxter på 

pappersark. Af bref. 862 framgår, att denne var E. Tuvk.n.

Richard Pococke, född 1704, slutligen engelsk biskop. I A Description 

of the Ens t (London 1743 — 45) redogjorde han för resultaten af sina vidsträckta resor i Egypten och Orienten. . Amplissimo D:no B^ECKIO S. pl. d. C. Linnaeus. valde dubito quod faba S. Ignatii 1 germinet; experimentum instituas seminibus satis in ölla, et terrae praegnanti (fimo equino) committas; certe numquam antea in Europa germinavit. Literas habui parisiis in quibus: Bernh. Jussieu non nisi coactus plantas colit, non vero ex animo; ita ut certum est, quod si ejus fräter fato fungatur, illico Bernhardus botanicae valedicturus sit; hoc habui ex ejus amico, qui annum praeteritum in ejus domo vixit ut amicus intimus. D. Cusson 2 impensis Antonii Jussiaei plantas pyrenaeas anno elapso inquirebat, sed ita incurie, ut ipse statim Botanicae valedixerit et praxi in villa incumbit.