Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/306

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
294

294 ifrån Göttingen: Prof. Zinn 8 läser Botaniquen, och giör excursioner en gång i weckan; högst 12 studenter giöra hela antalet, och de äro så släte i Botaniquen, som kan någonsin conciperas. Mylius hol sig länge upp i Engeland, verterade små lärda piecer och belles lettres, swarte på Hallers och Hollmans manande att skynda med resan, det man ej behöfde fruchta, det hafwet fryser till emällan Engeland och america. Äntelig. då han dog där, skall han lämnat stor skuld äfter sig, oansedt han fått stora capitaler resepgr, och engelsmännerne skola hafvva pretenderat, att de tyska borde betala för sin landsman. för någon tid sedan hördes af Pr. Michaelis 4 att Haller fallit i trappan i sitt hus, så att han illa brutit sin arm. Plura no va non habeo; ut sanus feras clima Drotningholmense ex animo voveo. dabam Upsaliae d. 9 augusti 1754. Halfva utanskriften bortsliten: återstod: en Hr Doctor Back Stockholm Drotningholm. Sigill IV, rödt lack. i Strychnos nux vomica L.

Pierre Cusson, se bref. 543 not. 3. 
Johan Gottfrid Zinn, född 1727, botan. professor i Göttingen, död 1759. 
Johan David Michaelis, se bref. 368 not. 3. 

. Amico integerrimo DD. ABB. BiECK Archiatro Begio S. pl. d. C. Linnaeus. Quaestor nondum rediit in urbem, sed etiamnum apricatur. Dn. Doct. Hydren, qui hodie mit in urbe, quaesivi hac ipsa hora, sed discessit in praedium suburbanum, adeoque non possum mandatis tuis, ut ut lubentissime hoc facerem, hac hora satisfacere.