Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/311

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
299

299 Utanskrift : Archiatren Wälborne Hr Doctor Back Stockholm. Sigill IV, rödt lack.

Carl Ribben, se bref. 587 not. 11. 
Kähler hade från Neapel, dit han efter flera äfventyr alldeles utblottad 

ankommit, hos Consistorium academicum anhållit om ett understöd af 1500 dir kpmt. Detta kunde ej beviljas, men i stället beslöt man att »af Kongl. Academie-Räntekammaren lämna honom ett lån af samma summa på tre års tid, utan ränta, emot säker borgen» (Cons. acad:i protok. den 12 Febr. 1755).

Examens- och promotions-afgifterna. 
  • Johan Rergstral, se bref. 82 not. 1. Före sin flyttning till Stockholm

var han 1752—65 amiralitets-medicus i Karlskrona. , Amplissimo DD. BiECKIO Regi i Coll. Med i ti Prsesidi S. pl. d. C. Linnaeus. Pro amicissimis literis gråtes devotas reddo. Dubius hsereo de itinere; si aecessero ante reditum SS. M:tum, forte iterum debeam redire postea; si vero iter differo, forte non liceat recedere quandocunque velim. De Schultzio graphice respondisti; urget promotionem et iter; si Tu, Reg. Coll. Praeses gravissime, non sis contrarius, admittam juvenem, qui acri pollet ingenio et in Anatomicis certe est solidissimus. Et dåre plantas et nomina simul nimium esset; mea taciturnitate hane a te A. C. extorquere potui epistolam; nunc respondebo: altera capitulis illis villosissimis erat Trifolinm globosum Spec. plant. 767, cujus semina accepi a D:no Lemonier. altera capitulis inflatis erat Trifolium resupinatum ibid. p. 771, quod acutissimus Loeflingius in Hispania legit et ex ea semina misit. Duas iterum mitto alias non minus raras et infrequentes plantas, quarum altera est Rumex persicarioides albis seminibus, altera Rumex Bucephalophorus flosculis rubicundis.