Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
319

319 Utanskrift och sigill som på bref. 865.

Under ett Linnés besök hos Bäck några år förut hade öppnats en från 

Kina ankommen låda, hvilken befanns innehålla prof på omkring 1000 hos därvarande apotekare inköpta växt-droger. Då bland dessa antagligen funnos åtskilliga, som voro af verkligt gagn, uppmanas nu Bäck att härom förskaffa sig närmare underrättelser; »härigenom skulle måhända medicinen vinna större förkofran, än förut under flera århundraden.»

  • Denna svåra sjukdom var i medlet af 1750-talet gängse flerestädes i

landet, sårskildt i Upsala, der under Oktober, November och December 1754 öfver 300 personer däri insjuknade. Linné, hvilken själf angreps däraf, redogjorde för densamma och dess behandling i den 1757 utgifna disputationen Febris Upsaliensis, hvilkens respondens var d. v. lektorn i matematik vid Skara gymnasium And. Boström. Bland de svårast angripna var Linnés danske lärjunge J. T. Holm, såsom här samt i bref. 885 och 889 omtalas. SS.",. Amico integerrimo DD. ABR. BJECK S. pl. d. Car. Linnseus. Literas hodie a Reaumurio habui de insectis. Fac ut sciam, quando ibit in amplexus. o Galathea, tuos. si vixero ea vespera in domo mea cum amicis tuos hymnos celebrabo, et vota calida pro novis nuptis fundam. Miser Osbeckius etiam morbo periclitabitur difficili; si poteris, ipsi opem feras oro quaesoque. Avide exspecto adventum DD. Wahlbomii, quem semper amavi, nec tamen per aliquot annos vidi. Nos exagitat dura hyems horridaque teinpestas. An Aqua dist. Ulmariae in morbis exanthematicis tanti habenda, uti Helveta plebecula ea utatur quotidie in hoc malö. Apud nos misere grassatur Amphimerina petechizans, qua multi periclitantur; dixi studiosis, quod tentare debeant quid valeat Extract. Cascarillae, cujus vis constitit tot tantisque experimentis Apino 1 circa annum 169*/b. Vale et celebres laetus inaugurationem Arcis Regiae. 2 dabam Upsaliae 1754 d. 3 December.