Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/334

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
322

322 Utanskrift och sigill som på bref. 865.

På själfva julaftonen insjuknade Linnés hustru i den ofvan omtalade 

Upsala-febern, och tillståndet förvärrades sedan ända till den 17 Januari, då ändtligen på 26:te dagen en lugn sömn gaf den sjuka något stärkta krafter och ingaf förhoppning om en vändning till det bättre. En försämring inträdde dock åter, såsom brefvet 890 omtalar, så att Linné först den 31 Januari kunde meddela, att han nu började känna sig liksom utsläppt ur ett fängelse och kunde fritt andas ut, emedan hans lilla hustru (uxorcula) börjat så småningom tillfriskna. Aldrig under hela sitt lif hade han, kastad mellan fruktan och hopp, genomleft en så bedröflig månad; hela hemmet var bragt i oordning, den sjuka låg ständigt i plågor och jämmer, barnen klagade och gräto, själf satt han instängd hos den sjuka, saknade alldeles lust eller förmåga att företaga sig något och var alldeles utom sig af oro och sorgliga aningar.

Herman Conrad von Kruus, född 1720, löjtnant vid Österbottens 

regemente, slutligen major vid Dalregementet, död 1787. . Nobilissimo D:no ELECK S. pl. d. G. Linnseus. Etiamnum continuat diris symptomatibus uxoris mea3 morbus. qui insomnes mihi causat noctes, et heri circa vesporam incepi etiam ego laborare, ut inter spem et metum haeream. Sensi novum experimentum infucatae tuae amieitise, quod in literis hisce dedisti contra morbum uxoris meae. Vias sunt a b initio morbi purgatse; sumsit semel laxans, bis Ipecaeuanham, enemata varia; admittet vesicatoria et assumet a Te missa. Dii meliora; conficior omnino ejus quaerulis et suspiriis; tenelli mei lacrymantur et suspirant; ubique gemitus. Quid de me misero fiet, si illa pereat? quse curam geret educationi natorum? quaä oeconomiae? Hsec fruetus Matrimonii! videbis aliquando. Te servet Deus incolumem meique amicum. Dabam Upsalias d. 3 jan. 1755. Utanskrift: Archiatrcn Wälborne Hr Doctor B<eck Stockholm. Sigill IV, rödt lack.