Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
33

Convolvulus pentaphyllus och heptaphyllus förgör orangeriet, men blommar ej ännu.

Ptelea. Gleditsia, Aralia, Apabaca, Aristolochia scandens, Plumieria, Tamarindus, Cassine, Hydrophyllum, Neurada, Sanguinaria, Dodartia, Chelone, Amorpha, Papaja, Liquidambar, Collinsonia äro de jag aldra mäst beklagar at [de] ej framkommit, kan frön råkas af någon thera [af] dessa, giör Hr Doctoren oss en tienst, som om ej wij kunna betalat, doch Gud i himelen lärer wedergiälla.

ju mehr jag tänker på corallernes analogie med andre wäxter, besynnerl. wid Keratophyta och Titanokeratophyta, ju mehr stannar jag i diupt bry öfwer hwad Hr Prof. Jussieu observerat. Mon det icke kunne wara mögligt, at wissa Vermes söka sig boen uti stellis och poris af corallerne, så wähl som [uti] andra caviteter? mon åter de äro Calx såsom Ostracodermata?

åter då man ser ramificationerne, porerne utom stellis, tycks man se vegetationer; så at jag stannar i Robergs slutsatser: Gud wet. kanske jag wet intet. Lyckelig den som får se så många slags diur, som wij hafwom coraller till; corallium rubrum officinar. sällan med stellis; corallium album officinar. mirum artificium vermis, si quidem vermis.

Kiära laga äntel. att ej systemet går uht, för än alt det blifwet observerat, som jag skref i [mitt] sista bref; är det ej framkommit, så ligger det på posten.

förbl. oafl., näst millioners hälsning till Prof. Bernhard Jussieu, och 100falt hälsning till Prof. Anton Jussieu, Disnard, Obriet, Pater Serres, Dr Blot,

Hr Doctorens
Upsala d. 27 Jul. lydige och tacksamme
1744 dräng
C. Linnæus.

NB. utanskrifften wid swaret war på Hr Doctorens egit namn.

Utanskrift:

a Monsieur
Monsieur Abrah. Bæck
Docteur en Medicinæ

Paris.

Sigill III, rödt lack.

    Felskrifning i st. f. juni.

    Johann Georg Siegesbeck. se bref. 504 not. 4.

    Johann Georg Gmelin. se bref. 197 not. 7.

    Så blifva bortavarande lottlösa.

Linnés brefväxling. IV.3