Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
39


639.
Ädle och Höglärde Hr Doctor.

Welkomen till Leipsig. I går fick jag Hr Doctorens bref; i morgon wäntar wij Rådman Bro[1] hit till distingen, då wij få lefwerera brefwet i egna händer. Tack och ewig tack för alt beswäret af Systema naturæ, som jag ser måste nu wara wackert.

Mon ingen är i Leipsig, som will uplägga min bok de animalibus regni Sveciæ,[2] den jag arbetat på i 14 åhr. alla äfter classes, genera, nomina specifica, synonyma, loca natalia, descriptiones stälde.

uti insecterne har jag oändeligen mycket, nästan alla synonyma, så at jag tror det så wara stäldt, at långt lättare är uptaga ett det minsta insect, än den största ört. sådant hafwom wij ej föruth. jag har där ibland wähl 800 nya species insectorum; Aves nye helt månge; conchilia äfwen så.

nu är Hamnerin[3] blefwit characteriserad lifmedicus; äfwen så en fältskärsgesäll och en charlatan Engelsman wid namn Blackwell.[4] Rosén är Professor i Lund, sedan Lifm. Rosen[5] liggat 14 åhr i stockholm och arbetat där på. Kolmeter är Doct. efter min Swärfader och fått min Swägerska.[6]

Melander[7] ligger för döden. Beronius står först på förslaget till Calmar. ingen wet ännu hwem komer till Hernoesand[8] älr Gotland; Wallin är Biskop i Giöteborg.[9] Bælter är nu i Rysland. Beronii fru har hectiquen.


  Meditationes et animadversiones in novum systema botanicum sexuale Linnæi (Helmstedt 1741).

  Jacob Theodor Klein, född 1685, direktör för Danziger Naturforscher Gesellschaft, död 1759. Han utgaf 1743 Summa dubiorum circa classes Quadrupedum et Amphibiorum in celebris domini Caroli Linnæi Systemata naturæ.

  Det framgår häraf, att Bäck hade för afsigt att uppträda mot Klein. hvilket dock icke skedde.

  Johann Nathanaël Lieberkühn, född 1711, framstående anatom och läkare, död 1756.

  Linné blef den 10 Oktober 1744 vald till sekreterare i Vetenskaps-societeten, hvilken plats han sedan innehade till den 13 Mars 1765.

  Bäcks afhandling Renes connati spinæque dorsi incumbentes finnes intagen i Nova Acta Sc. Ups. vol. III p. 32.