Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
47

Till mig är skickad Hermanni Herbarium Zeylanicum, alla örterne wähl inlagde. hade Burmannus hafft det, hade han ej behöft så confundera sitt werk; jag har fått där en stor hop nya genera, som lära blifwa artige.

Hälsa Hr Lieberkhun, lär änteligen af honom att giuta blommor i silfwer; jag har ångrat 1000 gånger at jag war siuk i Holland, då han giorde det för oss.

jag är just kiär i Prof. Gleditsch och beklagar at jag så sällan får hans bref; jag önskade intet mehr än han en gång wille besöka oss i Sverige, at jag honom fingo se, äller kunna wisa honom någon tienst. Hans tractat om Fuco globoso[1] har jag fått, och örten funnit uti Mälaren.

Om han har frön af fölliande, så kiäre tigg af honom för mig, såsom Gratiola, Chamelæa, Tamarindus, Centunculus, Tribulus aquaticus, Soldanella, Hydrophyllum, Lychnidea, Quamoclit, Phyteuma, Plumbago europea, Mandragora, Diosma, Illecebrum, Heuchera, Phyllis, Astrantia, Artedia, Bunium, Athamanta, Peucedanum, Cachrys, Ferula, Sison, Cuminum, Seseli, Thapsia, Smyrnium, Rhus pinnat., Cotinus, Cassine, Staphylæa, Turnera, Aralia, Crassulæ, Erythronium, Oryza, Moehringia, Galenia, Rhabarbarum verum, Melia, Mitella, Sanguinaria, Anacampseros, Bixa, Polium, Chamædrys, Masticheria, Dictamnus verus, Origani species, Stoechas arabica, Dracephalum vulg., Cedronella, Bignonia, Vitex, Alyssi species, Crotalaria, Tragacantha, Arachnida, Emerus, Kleinia, Doronicum, Parthenium, Ambrosia, Poterium spinosum, Osyris, Dioscorea, Aruncus, Clutia, Authospermum

äller allenast något frö af dem alla.

Sedan Strömer[2] blef Professor effter Celsius, arbetas nu på Theologus efter Melanders död.

Kiäre blif ej länge borta; Printzen war för 14 dagar sedan litet siuk på en dag, då Rosen sig infant, men ännu är ingen hans medicus. kommer Hr Doctoren i tida hem, kan jag ej se att det slår felt.

jag tackade i ett mitt förra för Hr Doctorens succulente, dem jag fick alla, men fatalt sent; dock lefwa mehr än hälfften. Kleiniæ dogo alla för mig.

Bælter är nu i Rysland, wäntas hem till pingest, har skickat mig åtskilligt där ifrån.

Doct. Celsius berättar att alla Hr Doctorens saker äro i gott behåll.

Beronia ligger nu på sit yttersta.