Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

54


    Johann Nathanael Lieberkühn, se bref. 638 not. 5. Hans här omnämnda skrift är De fabrica et actione villorum et intestinorum tenuium (Lugd. 1745).

    Johann Friedrich Cartheuser, född 1704, professor i medicin, botanik och farmakognosi i Frankfurt a/O, död 1777.

644.
Ädel och Högterfarne Hr Assessor.

Sent kommer jag att tacka för sista nöje och wälfägnad: orsaken är att sedan min hemkomst har jag warit uppehållen af en giäst, som kallas Angina, den där hade när qwäfft mig, jag will ej säga snart swält mig ihähl; nu begynner jag gå uppe och qwickna wid; få se om det står bij.

Jag har offta drömt om Edert Herbarium Monpeliense, som war rätt härligt, allenast man finge Hr Assessoren at bo här och då tillfälle att gå igenom hwart enda species. Tack emedlertid för de rariteter jag fick af.

Är ännu det Parisiska Herbarium ankommit? det meriterade at giöra en resa till stockholm endast för det, fast incognito, då man kommer bätre till hälsan.

Kiäre hör äffter hoos Hr Förman huru wida det avangerar med medallien.[1] och lät mig det wetta?

Nu är Flora Zeylanica aldeles färdig. af Plantis officinalibus äro i henne: Zingiber, Galanga, Zedoaria, Cardamomum, Costus, Curcuma, Piper alb.nigr., longum, Betle, Tamarindus, Anacardium orientale, Gum. Lacca, Turbit, nux vomica, Jujubæ, Alcanna, Cinnamomum, Cassia lignea, Cassia fistula, Anacard. occident., Behen oleum, Lign. nephriticum, Lign. brasilicum, Gum. gutta, Euphorbium Gossypium, Acmella. Myrobal. emblica, Lign. colubrinum.

Huru mår wår nådige Canceller; lät mig wetta om hans paroxysmus är öfwer; om han warit så sträng som tillförene.[2]

War god och skrif flitigt. jag är

Hr Assessorens
Upsala d. 31 Mart.(underskrift saknas).
1746.