Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


Utanskrift:

Assessoren

Ädel och Högtförfaren
Hr Doctor Abr. Bæck

Stockholm.

Sigill III. rödt lack.


645.
Edel och Högtförfarne Hr Assessor.

Tack för det kiära brefwet; nu nytt beswär.

War så god och gå till Hr Salvius, som läror inbundit 6 exemplar af Fauna Svecica, tag emot dem och distribuera på fölliande sätt.

1. ett till Hans Excellence Illustrissimum Cancellarium, anmäla min wördnad, bed honom taga nådigt up ett litet arbete, som kostat mycken möda och knapt lärer i det genere hafwa något original; säg det är för mig en synnerlig upmuntran, om jag hörer min nådige Canceller med blida ögon anse det på hkt jag anvent en stor dehl af mitt lif.
2. till Hans Excellence Gref Tessin, bed att ett exemplar må få rum i hans lustre bibliotheque, och om tillfälle gifwes orda något till mitt faveur om faunæ wärde.
3. til Hr ÖfwerIntendenten Horleman, bed honom benäget uptaga denna lilla wälmening, ty hwar gifwer sådant offer som han kan.
4. till Hr Öfwersten Palmstierna,[1] för honom tala något om wärkets wicht.
5. till Hr Gref Ekeblad Curly bracket right.svg som täckas benägit uptaga den lilla ärkientslo jag åstadkomma kan.
6. till Hr Baron Höpken

War så god och lefwerera i egna händer, wid tillfälle och då Hr Assessoren går förbij; jag har ingen, som jag tror giör det för mig med bättre sinne och större uprichtighet än Hr Assessoren.


    Härmed afses den medalj öfver Linné, som 1746 bekostades af Cl. Ekeblad, And. Höpken, N. Palmstjerna och C. Harleman. Den är förfärdigad af Daniel Fehrman. född 1710, kungl. medaljgravör, död 1780.

    Universitetskanslern Carl Gyllenborg, hvilkens helsotillstånd då var mycket oroveckande.