Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/79

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
67

jag har ingen Peloria[1] inlagt mehr än en, fast hon funnits i åhr både i Roslagen wid löfstad och i Tyskland.

må wäl. Hr Præsidis
Upsala 1746 3 oct. lydige Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Höglärde
Hr Doctor Bæck
                        President vid Kong. W. societ.

                                                                  Stockholm.

Sigill III. rödt lack.654.
HögEdle och Widtberömde Hr Assessor.

Tack för härligt Præsidio till allas wår heder.

jag längtar att få orationen tryckt.

dagl. håller jag på att renskrifwa Wgiötresan. allenast Salvius blif:r färdig att trycka henne, nog skall jag wara till reds.

Hans Excellences skänk genom Norrelius[2] har jag fått, men ej wågat skrifwa för hans Excellences siukdom skull.

Scolopendren hade man och för uht ibland hans Excellences ödlor, war intryckt i ormen, som sågs af halsen.

Fick Hr Assesoren brefwet till turkiske Doctoren, älr kom det öfwer genom Cancellie Rådet Carlson?

Rosen kom igår; jag har ej talt med honom, altså ej än sedt cornu Rhinocerotis.

Apothekaren lofwade sig öfwerskicka Rökpulveret.

Lätt mig wetta hwad frön Hr Assessoren åstundar.

Mannercrantzes[3] inlaga om china farten woro artig att se.

    Christopher Ternström, se bref. 198 not. 1.

  1. Dissertatio botanica de Peloria utgafs 1744. Däri beskrifves den förr okända form af Linaria vulgaris med regelbundna blommor, som af en student Ziöberg 1742 anträffats på en liten ö i Roslagen och som Linné ansåg vara något så märkvärdigt, att »alla kunniga botaniker med full rätt skola i densamma skåda ett naturens häpnadsväckande alster»