Sida:Cajsa Warg.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
32
) ° (


Hafwergryn-Såppa.

Til et medelmåttigt stort fat tages et qwarter hafwergryn; lägg dem i siöwatten, lätt det koka och skumma wäl, när grytan kokar up; lägg sedan et stycke smör deruti och lät grynen koka till des soppan blifwer samblig; men skulle watnet koka för mycket bort at det blifwer för tjockt, så kan deraf spädas mera til, sila henne sedan genom et fint durkslag, som intet grynen gå igenom, eller ock en gles hårsil, och sedan hon är silad, lägges deruti litet smör och russin eller corinter, hwilka böra wara wäl ränsade och twättade, eljest blifwer såppan swart; lät henne dermed så länge koka til dess russiner äro wäl utswälde, salta henne och lägg litet peppar deruti: när hon skal anrättas lägges hwettebröd i fatet som är skurit uti tärningar och gulbrunt stekt i smör; litet såcker giör ock häruti god smak. Denna såppa kan ock kokas på annat sätt: man tager hälften så mycket hafwergryn, och när de äro kokade och afsilade som förut är beskrifwit, lägges et stycke smör i toma grytan; låter det något fräsa med lite hwettemiöl och sedan slås den afsilade såppan dertil; på detta senare sättet smakar hon intet så starkt af grynen, men sedan kokas hon med russin och på lika sätt anrättas med stekt bröd i tärningar.

Sego-Såppa.

Til et bord om 10 personer tages et godt halft qwarter sego, som twättas mycket wäl at han ingen osmak har, och lägges sedan i kokande watten med

et