Sida:Cajsa Warg.djvu/550

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
532
) ° (

at uti ugnen gräddas; så snart de äro wäl gräddade samt kalle blefne, skäras de i 2 delar med en wass knif, som intet sargar, utan giör dem släta, och sättas derefter på torkbräden, den afskurna sidan upwänd, samt föras in uti ugnen medan den ännu är litet warm, och blifwa der inne stående til dess de få en lagom brun färg på den afskurna sidan, då uttagas de och läggas i såll, som sättes på stänger i taket uti et warmt rum, därest de stå tils de blifwa wäl möre; dock kunna skårpor til fullo torkas i ugnen, när han allenast fått något afswalna; men de behålla bäst sin must, om de, straxt de blifwit kalla, warda i ugnen insatte.

Skårpor, som brukas til rifwit bröd.

Skårpor til rifwit bröd bakas af miölk och hwetemiöl, samt klyfwas och torkas i ugnen uppå torckrännor, när han är så afswalnad at de ej blifwa brune. Desse skårpor kunna hela året nyttjas til rifwit bröd, då de stötas och sicktas genom durckslag: detta kan således altid wara til hands när det behöfwes.

Smör-Kringlor.

Wärm et halft stop söt mjölk och slå deruti et qwarter smält smör samt 8 lod såcker: arbeta 4 ägg med godt hwetemiöl i et litet tråg, som stått för wärmen, och slå sedan den wärmda miölken dertil, samt så mycket af samma slags miöl, at det blifwer lagom hårdt; knåda miölet wäl in och lägg dertil 2 skedblad god giäst, som äfwen arbetas wäl in med degen, lät det så stå at giäsa, och när ugnen

nen
L l 5