Sida:Cajsa Warg.djvu/549

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
536
) ° (

sedan alla bröden äro insatte, tilslutes ugns-dörren, och då de i ugnen stått en timma så äro de bakade. Den som ej wil hafwa dem i skålar, kan lägga dem på papper, som är med kalt smör wäl smordt; men skola dock på samma sätt, som i skålar, stå at giäsa. Den som finner smak i sött bröd, kan lägga 16 lod såcker i miölken då hon wärmes, och äfwen anis om man behagar.

Såcker-Skårpor.

Tag til 1 stop söt miölk 10 ägg, 1 qwarter smält smör, en knifs-udd fint stött ingefära och et halft skålpund såcker, ställ sedan godt hwetemiöl litet för wärmen; lägg såckret och ingefäran uti miölken, som göres lium, och arbeta äggen i tråget med litet miöl; slå då miölken och smöret dertil och gör deraf en lagom hård deg, som ock arbetas wäl: lägg derpå et skedblad god tiock giäst, och inknåda densamma wäl i degen, som derefter öfwertäckes med en serviette hwarpå et örngått lägges; lät degen giäsa, til dess ugnen blifwer lagom warm til upslagning, hwarefter degen uparbetas i tråget ganska wäl, men tages dertil allenast litet möl: bordet miölas wäl och degen lägges derpå, samt med en tårt-kafla utkaflas så tiock, som en tiock spiskaka, sedan tages deraf så stora skårpor som behagas, antingen med et horn eller glas: skårporne göras sedan jämna rundt omkring och sättas at giäsa: när då ugnen är lagom warm, som kan försökas med et papper, hwilket då det legat der inne en liten stund, bör blifwa allenast gulbrunt; så ställas skårporne på stora stekpannor eller flata bleckfat

at