Sida:Cajsa Warg.djvu/552

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
539
) ° (

de på smorda papper och stå således at giäsa: när det äro wäl giäste, och ugnen til insättning lagom warm, så gräddas de på det smorda papperet, hwarpå de förut stått. Desse kringlor kunna en tid hålla sig, hälst då de hängas uti et warmt rum at torkas. Af samma deg kunna ock bakas små skårpor.

Såcker-Kringlor.

Til et skålpund såcker tages 20 ägg, ifrån 5 borttages hwitan, och emot hwart ägg bör wara et litet skedblad söt grädda, men äggen wispas först wäl med såckret förrän gräddan slås dertil, sedan knådas detta med godt hwetemiöl: så snart miölet är inblandat, lägges dertil et stycke smör, så stort som et gås-ägg, hwarutur saltet bör wara wäl uttwättat, och alt arbetas wäl tilhopa, sedan brukas häraf små kringlor: då strös miöl på papper hwarpå de läggas och gräddas straxt i ugnen på papperet eller i en tårtpanna.

Ägg-Skålar.

Tag 10 ägg eller flera, alt efter som man wil hafwa många skålar til, slå dem wäl med en träsked och rör så godt hwetemiöl deruti, at det blifwer som en lös deg; arbeta det sedan så, at det lossnar från slefwen: lägg det sedan på bordet och arbeta det med händerna, dock med minsta miöl som möjeligit är: skär sedan små bitar och kafla dem tunna, som en styfwers slant, och så wida kakor som en thee-saltser; smörg dem med en fiäder, som är doppad i skirt smör; strö fint stött canel

och