Sida:Cajsa Warg.djvu/553

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
540
) ° (

och såcker öfwer, och grädda dem sedan i ugnen, på bara ärilen: när de tagas utur ugnen, torkas de wäl under, medan de äro warma, ty under dem fäster sig gerna litet aska: om de gräddas på papper så blifwa de ej så gode. Den som så behagar, kan deruti lägga litet fint stött såcker, när äggen islås och förr än miölet dit kommer.

Tiocka Rån.

Til 10 äggegulor lägges 8 lod rifwit såcker, hwilket wispas til dess det tiocknar, lägg sedan dertil et halft qwintin fint stötte cardemummor, samt 3 jungfrur sur grädda, eller i brist deraf söt grädda: arbeta så fint godt hwetemiöl deruti och sedan et stycke färskt uttwätadt smör, stort som et gåsägg: derefter arbetas detta med en träsked til des det släpper skeden, och sedan brukas degen wäl på bordet, men med minsta mjöl som möjeligit är, och ju lösare ju bättre: baka sedan små kringlor, och lägg 2 deraf i gorås-järnet, men fäst ihop dem midt uppå och lägg den jämna sidan af kringlorna åt ändan; derefter lägges järnet hårdt tilhopa, och gräddningen sker under långsam och jämn wärma. Om man behagar få sötare rån, så tages dertil mer såcker, än förenämt är.

Canel-Rån.

Til 5 ägg tages et halft skålp. fint sicktat såcker, wispa det wäl tilsammans tils det begynner tiockna; dertil lägges sedan 2 lod fint stött och sicktad canel, 3 qwintin stött ingefära, 6 lod stött mandel, 24 lod godt skirat smör, och et skålp. godt

hwete-