Sida:Cajsa Warg.djvu/556

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
543
) ° (


Pepparkaka af Honung på annat sätt.

Et stop god honung kokas sakta och skummas wäl sedan lägges efterskrefne stötte krydder deruti, nemligen: et halft lod näglickor, et halft lod cardemummor, et lod fänkål, et lod anis (de 2 senare rensas och dryftas), et lod ingefära skalas och stötes, 2 lod torra pomerants-skal, hwaraf det hwita skäres wäl af, 1 lod citron-skal, hwaraf det hwita äfwen borttages (bägge slagen stötas eller klippas små), et halft lod Galgo skrapas och skäres små, samt lägges uti honungen; derefter giöres degen så hård, som til limpor, af godt sickt-malit rågmiöl, och arbetas mycket wäl, dertil lägges sedan et skedblad god giäst: et lod pottaska stötes, samt blötes i 2 skedblad watten, som sedan afsilas och slås i degen, hwilken måste ganska wäl arbetas, men derpå stå at giäsa, och när den kommit i full giäsning, smörjes castruller eller släta former: då tages af degen så mycket emellan händren, at formen blifwer litet mer än half: degen arbetas wäl emellan händren och släppes så i de smorda kärillen när den då kommit til lagom giäsning, gräddas kakorne i ugnen, som då böra wara så warm, som til limpor, och blifwa så stående i ugnen en half tima; haf sedan tilreds 2 skedblad upsmält honing 2 äggegulor och et skedblad watten, som sammanwispas och strykes öfwer peparkakorne, hwarefter de åter stå en half timma. Dagen efter då de äro bakade, bäras de i källaren, och efter 10 a 12 dagars förlopp blifwa de gode och wälsmakande. Detta har jag ej sjelf försökt.

Pep-