Sida:Cajsa Warg.djvu/555

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
542
) ° (

hålles tilhopa när det gräddas i tunnrås-järnet, som först giöres på elden wäl hett, och wid första brukningen smörjes med litet smör, som lägges i en fin linne-lapp; derefter slås litet af smeten i järnet, hwilket då i hast tilslutas och lägges på elden at grädda: så fort rån tagas utur järnet, så krökas de öfwer en kafla, hwilket bör med mycken skyndsamhet ske, i annor händelse blifwa de kalla och således obeqwäme at kröka. Desse rån kunna någon tid förwaras, om de ständigt äro i warmt rum som ej är fucktigt. NB. Alle goråns och tunnråns-jern böra icke fällas tilhopa, medan de, efter brukandet ännu äro warme, utan tils de kallna, ställas öpne och sedan med papper emellan fällas tilsammans, samt til en annan gång uphängas, detta giör, at de ej skadas af råst.

Pepparkaka med Såcker och Honing.

Et qwarter god honing kokas och skummas rätt wäl, och när samma honing blifwit wäl kall, så lägges 8 lod fint rifwit såcker dertil, hwarefter 10 äggs wispas, men 5 hwitor borttagas: när äggen äro ganska wäl wispade, så slås de til honingen, då wispas alt å nyo, och deruti lägges något stött ingefära, Pomerants-skal och peppar efter behag. När då ugnen är, til kakans insättning, lagom warm, så röres en mark godt hwetemiöl helt sakta i degen; ställ sedan kakan på et i beredskap warande och smort bläck eller förtent kopparfat, och lät henne derpå i ugnen grädda.

Pep-