Sida:Cajsa Warg.djvu/674

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
64
¤ ) ° ( ¤

Härwid observeres, at det tages bara en tredjedel så mycket Gurkor, som Kålen är.

At conservera Pomerancer til Bischoff, på bästa sätt.

Pomerancerne skorras och stekas, som wanligit är, til Bischoff, sedan skäras de i skifwor, och alla kärnor plåckas wäl bort. Derefter läggas de in uti en Burk, medan de äro warma, hwarftals, med fint rifwit såcker, hwilket ej får sparas wid denna inläggning, så hålla de sig länge. När då altsammans är inlagt, så får ej Burken öfwerbindas förr än andra dagen, på det man kan wara säker at det blifwit wäl kallt.

Skulle det likna sig til gäsning, sedan det stått någon tid, eller ock, at Sirapen blifwer tunn derpå, (hwilket som oftast i början bör efterses); så ökes dertil mera rifwit såcker.

Morötter, at stufwa.

Skrapa och twätta Morötter, skär dem sedan i runda skifwor eller små nätta

ta