Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
349

i förening dermed utgöra taklister. Sådana bågar äro en- eller tvåsprångiga och kallas derföre enkla eller dubbla. Då en båggesims tillhör rundbågsåldern, kan den kallas rundbågsgesims, Rundbogenfries, arcade demi- circulaire, circular arched moulding. Stundom utgöres en båggesims af större rundbågar, hvilka skära hvarandra och således bilda mindre spetsbågar, hvadan en sådan fått benämning af Spitzbogenfries. Någon gång består en båggesims af små stickbågar och härrör från sista medeltiden och således röjer yngre öfvergångsstil. II. 9. 10.

Bär- eller hjelpbåge uppbär en indragen tornmur, hvarutanför ett galleri sträcker sig. En sådan båge är ej sällan uppdragen öfver en torn- eller triumfbåge för att minska och uppbära murmassor deröfver.

Bärsten är en konsolartad sträcksten, som bildar krans på en midtkolonn uti en glugg eller ljusöppning och utgör vederlag för tvenne små sammanstötande rundbågar.

Dynsten, som dels saknar dels har framspringande listverk, utgör fotstycke eller vederlag för en båge eller ett hvalf.

Dörrfält, Thürbogenfeld, tympan, tympanum, är en betäckning, hvilken uppbäras af poster uti en dörröppning. Ett dörrfält i rundbågsstilen är inunder rakt eller vågrätt och sluter sig till en rundbåge deröfver samt bildar således ett halft rundstycke; men ett sådant i spetsbågsstilen är inunder tre- och flerbladigt eller fyr- och flerflikigt och sluter sig till en spetsbågig betäckning. Rundbågsålderns dörrfält äro oftast slätta, men de prydas stundom med figurer. Spetsbågsålderns dörrfält deremot siras med bågar och bladverk samt stundom med figurer. IV. 1. 3. V. 1. 2.

Dörromfattning, som närmast omgifver en dörröppning, består af yttre och inre smygar samt tröskel poster och betäckning. IV. 1–7. V. 1. 2.

En- två- eller flersprångig. Se språng.

Fasettband är en list eller remsa, hvilken prydes med fyr- och skråkantiga upphöjningar i likhet med slipade ädelstenar. Fasetterad, Facettirt, à facettes, with facets. Sådan utsmyckning, som kallas äfven diamantprydnad, Diamantverzierung, pointe de diamant, nail-head, diamond moulding, förekommer både i äldre och yngre medeltidsstil. I. 12.

Fial, Fiale, aiguille, pinacle, clocheton, pinnacle, en smal tornlik prydnad, som kröner en yttre sträfpelare eller som uppstår jemte ett dithörande röste. Å en pilaster vid en dörr- eller skåpomfattning är en sådan prydnad ingen ovanlighet. En fristående fial utgöres af en fyrkantig