Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/1114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
354

Korsgloria, Kreuznimbus, nimbe crucifère, är en rundgloria, hvarå bakom Christi hufvud ses armar och öfverstycke af ett latinskt kors. En korsgloria tillkommer blott Gud fader och Guds son. Se gloria.

Korshvalf, Kreuzgewölbe, cross vaulting. Ett korshvalf i rundbågsstil bildas af två tunnhvalf, som vinkel- och vågrätt skära hvarandra och sakna kant- och korsbågar. Ett korshvalf i spetsbågsstil har fyra mer eller mindre kupiga fält eller kappor med eller utan kant- eller korsbågar. III. 17–20.

Korskyrka, Kreuzkirche, cross-church, cross-aisled church, består af lång- och tvärhus samt kor.

Kragsten, Kragstein, corbeau, corbel, är en bärsten, hvilken framskjuter ur en muryta och uppbär en båge eller ett dörrfält o. s. v.

Krans, corona, Kranzgesims, corniche, cornice, är ett listverk, som vanligtvis utgöres af hålkäl eller karnis eller af beggedera med rundstaf inunder och randlist deremellan och platt deröfver och som kröner en kolonn, en pelare eller en pilaster och utmärker en dynsten eller ett vederlag. En krans kan jemväl bestå af en uppnedvänd skråkant och af en hålkäl emellan två rundstafvar med randlister deremellan och platt derpå, o. s. v. II. 1–8.

Kroppåstak, Satteldach, comble à deux égouts, en batière, saddle-roof, span-roof, har lika vattenfall åt två motsatta sidor, och sluter sig till två gafvelrösten åt motsatta håll.

Krucifix. Se triumfkors.

Kupol eller kupolhvalf, θολος, tholus, trulla, Kuppel, Kuppelgewölbe, coupole, dôme, cupola, dome, är ett halfklotformigt hvalf, hvilket merendels betäcker ett rundt någon gång ett mångkantigt och tillochmed ett fyrkantigt rum. En sådan betäckning kallas äfven hjelmhvalf. Halfkupol är ett qvartklotformigt takhvalf å ett halfrundt utsprång eller å en likartad altarnich.

Luttak, Pultdach, Halbdach, comble en potence, en appentis, shed-roof, är ett halft kroppåstak t. ex. en betäckning på ett sidoskepp.

Långhus, Langhaus, vesseau, body, är en kyrkas långskepp. Om en kyrka har ett två eller flere långskepp, så utgöra de tillsammans hennes långhus, hvartill således hvarken tvärskepp kor eller torn räknas.

Mellanskepp. Se skepp.

Motståndslinie. Se vederlagslinie.

Murhörn kallas stundom pelarhörn äfven hörnsprång eller