Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141

två mycket stora murhörn. Det inre af dessa murhörn prydes med en qvartstaf, men det yttre bildar ett framsprång, som med qvartstaf och skråkant öfverensstämmer med öfra delarna af tornets socklar. Kolonnerne och murhörnen ha skråkantiga grundstenar. Kolonnernas baser äro attiska med skyddsblad och deras kapitäler inåtsvängda och löfprydda. Kransar saknas. På kolonnerna hvilar en rundstafvig och på murhörnen skarpkantiga rundbågar. Härvid bör märkas, att yttre murhörnens rundbåge blott framskjuter så, att den sluter sig med en skråkant till mursidan. Man har på vandaliskt sätt bortbrutit dörrfältet och till 2.5 i längd afstympat posterna, och derpå insatt ett eländigt fönster. Inre omfattningen är jemväl vanställd. Öppningen åt öster är smalare än mellanskeppet och har rundbågig betäckning, hvars dynstenar prydas med rundstaf och hålkäl.

I norra sidoskeppet inleder en rundbågig ingång till en ovanligt bred och beqväm trappa, som genom vestra tornets norra sidomur sträcker sig från öster till vester och med några steg åt söder inför genom en rundbågig ingång på första afdelningens takhvalf. I motsvarande sidomur åt söder finnes en likadan trappa, hvilken till sträckning och ingångar är alldeles sådan som den nyssbeskrifna; men dithörande ingångar ha för undvikande af drag blifvit vårdslöst igenmurade. Trapporna, som till andra afdelningen äro breda, betäckas med tunnhvalf. Andra afdelningen har jemväl ett korshvalf, hvilket är spetsigt med raka uppåtgående kappor och små hålkälade kragstenar i hörnen. På midten af andra afdelningens vestra sidomur märkes en stor ljusöppning, som ut- och invändigt har snedsmygig