Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/154

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
142

och fyrbladig omfattning. Åt mellanskeppet finnes en mycket stor öppning med rundbågig betäckning på karnisade dynstenar. I södra vederlagsmuren ses ett litet fyrkantigt väggskåp. I midten af öppningen står en kolonn på en bröstningsmur, hvilken har endast 2.0 i höjd. Basen är attisk med skyddsblad, kapitälet bägarlikt med löfverk och drufklasar, kransen hålkälad och skaftet slipadt. Kolonnen uppbär två skarpkantiga rundbågar, och en svickla deröfver är af ålder igenmurad. I andra afdelningens sydöstra och nordöstra hörn märkas spår efter igenmurade ingångar till en läktare.

Första afdelningens södra och norra sidomurar, som äro 13.0 tjocka, ha öfver trapporna medgifvit starka indragningar, så att gallerier kunnat derutanför anbringas. I andra afdelningen uppgår nära midten af norra sidomuren en trappa genom en raksluten genomgång till det galleri, hvilket sträcker sig utanför norra sidomuren. Samma trappa är vida smalare än de nyssberörda och betäckes med sträckstenar i afsatser. Detta galleri, som håller 4.5 i bredd, har åt norr tre rundbågiga öppningar, hvilka åtskiljas af fyrkantiga pelare med motsvarande pilastrar. Den östligaste öppningen har blifvit till en del igenmurad, då sidoskeppen blifvit påbyggda. En midtkolonn i hvarje öppning, som har ett bröstvärn, uppbär två rundbågar. Kolonnerne ha attiska baser med skyddsblad samt bägarlika och slätta kapitäler. Pelarne, pilastrarne och kolonnerne ha hålkälade kransar. Åt vester ses en temligen stor raksluten glugg. Utanför södra sidomuren har ett likadant galleri legat, hvartill en raksluten ingång midt emot den nyssberörda inledt. Efter detta galleri, som blifvit vid kapellets uppförande förstördt, synas tydliga lemningar.