Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
143

En raksluten ingång leder från norra galleriet på en trappa, hvilken genom norra sidomuren uppgår från vester till öster i tredje afdelningen, som betäckes med ett bjälklag. Der märkas åt vester två stora rundbågiga gluggar, af hvilka den norra är igenmurad, och der finnes åt öster en rundbågig öppning, som har en raksluten genomgång till vinden. Från den tredje afdelningen uppgå höga stegar till den fjerde och femte. I fjerde afdelningen, hvilken haft ett bjelklag, ses å hvarje sida två stora rundbågiga gluggar, som äro igenmurade. Femte afdelningen, hvilken har å södra liksom vestra och norra sidomuren två rundbetäckta gluggar, inrymmer tre stora klockor. I hvarje glugg uppbär en tunn midtpelare, hvars yttre hörn äro afkantade, två små rundbågar. Midtpelaren har hålkälad sockel och likadan krans i omvänd ställning; sidostycken och omfattningar äro skarpkantiga utan socklar, men de ha hålkälade kransar.

Vid första afdelningens slut har tornets vestra och norra yttersidor ensprångiga och halfrunda gesimsbågar och derpå en bandlist med rundstaf och hålkäl. Dessa gesimsbågar sluta sig till breda hörnpilastrar, som hvila på tornets socklar, och hälften smalare midtpilastar, af hvilka den norra uppgår från samma socklar, men den vestra deremot från slutstenen af vestra ingångens yttre omfattning. Öfver gallerierna vid tredje afdelningens början märkas åt vester och norr små indragningar, och derifrån uppstå likadana hörn- och midtpilastrar. Dessa pilastrar sammanbindas åter med likadana gesimsbågar, som betäckas med en skråkant. Å södra sidomuren vid samma höjd märkas svaga spår efter en midtpilaster och gesimsbågar, hvilka måste vid en