Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
147

utgöra kapellets betäckning, ha skiljebågar, som uppbäras af pilastrar. Till förstärkning af kapellets omgifningsmurar, hvilka äro tunnare än den öfriga byggnadens, ha fem yttre sträfpelare tillkommit. Sidomuren har å midten en stor ingång samt å hvarje sida derom ett stort spetsigt fönster, och vestra gafvelmuren har två samt östra ett sådant. Sidomuren uppbär ett ansenligt röste, och yttre betäckningen består af ett kroppåstak med vattenfall åt vester och öster.

Kapellet, hvars inre bredd i vestra tredjedelen utgör 38.8, i mellersta och östra 25.0 samt hela längd 71.1, har långhusets höjd. Kapellets socklar, hvilka äro höga, bestå af en lodrät grundsten och derpå tvenne små rundstafvar med en mellanlöpande hålkäl. Taklister saknas.

Efter bortbrytande af södra sidoskeppets vestra gafvelmur har dess sidomur fått vid den fristående ändan en prydlig pilaster. Stammen består af sju rundstafvar och ett snedskuret murhörn. Basen är åttadelad och bildar två afsatser, af hvilka den nedra prydes med en hålkäl, men den öfra med en rundstaf. Kapitalet är bägarlikt och har yfviga blad. Å kapellets vestra gafvelmur midt emot berörda pilaster står en motsvarande, som har följande anordning. Stammen utgöres af ett framsprång med snedskurna hörn och derframför en kolonn. Grundstenen är skråkantig, basen attisk med skyddsblad, kapitälet bägarlikt med bärande figurer. Å kapellets sidomur ses två pilastrar, hvilka ha samma afstånd från hörnen som sins emellan. Stammen å hvardera består af ett framsprång med snedskurna hörn samt derframför en karnisstaf mellan två rundstafvar. Grundstenen är fyrkantig, basen lodrät och tresidig med

10*