Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Helgeandskyrkan.

Vidpass 100 steg söderom S. Gertruds ruin ligger en ganska märkvärdig lemning af Helgeandskyrkan. Vi finna der ett åttkantigt skepp med tvenne afdelningar öfver hvarandra och ett aflångfyrkantigt kor i öster derom. Nedra afdelningens och korets golf ha ursprungligen legat några tum öfver jordytan, men de äro nu i anseende till yttre grusfyllning vidpass 1.0 lägre. Hela denna byggnad, som är uppförd af huggen och tuktad kalksten, visar sig vara till alla delar samtidig och förtjenar i anseende till sin ovanlighet mycken uppmärksamhet.

Skeppets socklar, hvilka utgöras af en lodrät grundsten och derpå en karnis emellan två skråkanter, äro 2.0 höga. Från karnisen uppgå hörnpilastrar, som framspringa 0.5 och äro 2.3 breda i hvarje vinkel. Pilastrarne, hvilka intaga skeppets hela höjd, afslutas med kransar, som bildas af en större rundstaf och derpå en hålkäl. Spetsiga rösten, af hvilka hvardera varit lika bredt som skeppets hvarje sida, ha tvifvelsutan haft kroppåstak, som slutit sig till en åttkantig midtspira. Af denna orsak äro pilastrarnas kransar å midten afbrutna för att inrymma takvinklarnas vattenrännor.

Den nedra afdelningen har fyra åttkantiga och den öfra fyra runda pelare, hvilka tillika med motsvarande kragstenar uti omgifningsmurarna uppbära raka något spetsiga kors- och svickelhvalf. Nedra afdelningens inre sträckning i söder och norr utgör 47.6 och i motsatt