Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
199

muren en halfrund hjelpbåge. Norra ingångens yttre omfattning är enkel och rundbågig, men sönderbruten; den inre rätvinklig och lågrakspetsig.

Triumfbågen, som håller 14.6 i bredd, har hålkälade och rundstafviga dynstenar samt en lågspetsig betäckning. Altarnicherne, hvilka intaga nära hela sydöstra och nordöstra sidan, betäckas såsom halfkupoler. Fönstret i midten af hvarje altarnich är smalt, temligen högt och rundbågigt och dess bröstning 8.0 hög. Midt under hvarje fönster ses spår efter ett altarbord. I södra sidan af den sydöstra altarnichen märkes ett väggskåp med rakspetsig, och i södra sidan af den nordöstra ett sådant med vågrät betäckning. Det vestra liksom det nordvestra fönstret är sexbladigt, men det sydvestra fyrbladigt, af hvilka det nordvestra består af en hel häll och hvardera af de öfriga af tvenne.

Trapporna, som midt emot hvarandra uppgå från sydvest och nordvest till öfra afdelningen, ligga i sidomurarna. Hvarje trappas betäckning har bestått af fyra tunnhvalf öfver hvarandra nemligen i sned riktning. En yttre mur och tre inre kolonner ha uppburit de nedra tunnhvalfven, men en yttre och en inre mur det öfversta, hvilka alla hvilat på sträckstenar. Kolonnerne äro bortbrutna, men lemningar af sträckstenarna och tunnhvalfven qvarsitta. En mindre ingång, som förlorat sin yttre omfattning, har infört utifrån till den sydvestra trappan, men deremot märkes ingen sådan till den nordvestra. En genomgång, hvilken å midten af vestra sidan inleder från trapporna till öfra afdelningen, är temligen stor och rundbågig. Den sydvestra trappan är till betydlig del förstörd, men den nordvestra har trettiofyra steg.