Sida:Childe Harolds pilgrimsfärd 1832.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

( 119 )

Noter till Tredje Sången.

1) St. III. En tid af åtta år har förflutit mellan författandet af de två första och de två sednare sångerna af Childe Harold.

Öfvers. not.

2) St. XXI. Det säges att en bal gafs i Brüssel, aftonen före slaget vid Waterloo, som ej är långt derifrån.

3) St. XXVI. Sir Evald Cameron och hans afkomling Donald, kallad the gertle Lochiel.

4) St. XXVI. Skogen Soignies tros vara en lemning af Ardenner-Skogen, namnkunnig genom Bojardos Orlando amoroso, odödlig genom Shakespeares As you like it. Tacitus nämner den som stället, der Germanerne satte en gräns för de Romares eröfringar.

5) St. XXXIV. Det diktas om äpplen som växa på stranden af sjön Asphaltes. Se Tacitus, Hist. 5. 7.

6) St. XLI. Napoleons stora misstag var en yttrad känslolöshet för menniskoslägtet.

7) St. XLVIII. Då Kung Jacob mötte John Armstrong och hans följe, i hela deras prydnad, gjorde han en dylik fråga.

8) St. 1 af Sången. Drackenfels, ruin af ett slott på högsta spetsen af de sju bergen vid Rhenens stränder. Mängd af sådana, jemte större och mindre städer finnas der, i förvånande sköna belägenheter.

9) St. LVII. Den unge och högt saknade General Marceau föll för en studsarkula vid Altkirchen, sista dagen af Republikens fjerde år. Hans begrafning bevistades äfven af den fiendtliga arméens Generaler och ett detachement derifrån. Hoche, i alla afseenden lika berömvärd, hvilar i samma graf. Ehuru lika utmärkt i krig, hade Hoche ej den lyckan att dö på stridens fält. Vid hans död uppstod misstanke om förgift.