Sida:Childe Harolds pilgrimsfärd 1832.djvu/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

( 120 )

Ett serskildt monument är upprest öfver honom vid Andernach, i hvars nejd en af hans förnämsta bedrifter förefalit. Inskriften der, är enklare och vackrare än den på Marceaus graf: Sambre och Mense arméen åt sin högsta befälhafvare Hoche.

Öfversättaren har sett detta monument under en fart på Rhenströmmen i månskenet. Det är stort och värdigt sitt föremål.

10) St. LVIII. Ehrenbreitstein förstördes af de Franske, under stilleståndet i Leoben. Ibid. Från Coblentz på den motstående stranden af Rhen, framställer denna vidsträckta ruin en högst förvånande tafla.

Öfvers. not.

11) St. LXIII. Pyramiden af menskoben är ansenligen minskad. Den Burgundiska Legionen i Fransk tjenst, har velat utplåna minnet af sina landsmäns olyckliga företag; och Schweitziske postilloner hafva bortagit sådana ben att sälja dem till knifskaft.

12) St. LXV. Nu Avenches, nära Morat.

13) St. LXVI. Julia Alpinula, Aventisk Prestinna, dog snart efter ett fåfängt bemödande att frelsa sin fader, dömd till döden som förrädare af Aulus Cæcina. Minnesvården, som förvarar hennes vackra gerning, är för många år sedan upptäckt. Inskriften är följande:

Julia Alpinula
Hic jaceo
Infelicis patris infelix proles
Deæ Aventinæ Sacerdos.
Exorare patris necem non potui.
Male mori in fatis illi erat.
Vixi annos XXIII.

14) St. LXVII. Förf. såg under en fart på båt, bilden af Mont Blanc och af Mont l'Argentiere, belägne 60 Engelska mil, från Insjön der de speglade sig.

15) St. LXXI. Rhonen vid Geneve har en så hög blå