Sida:Coeffurer-1781.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Philosopherne gifva åt inbillningen det stålta namnet af Verldens Drottning; men det är endast åt skönheten som en sådan titel bör lämnas. Om vackra ögon, ordenteliga anletes streck och blomstrande kinder, äro jordens Konungar, så bör tillika medgifvas, at Friserande personer äro deras Premier-Ministrar.

Med hårens och låckarnas rangerande, slutas icke toilettens arbeten. Golcondas och Brasiliens skatter äro härvid ofta nödvändige. Hvilken smak och urskillning fordras icke, at behörigen placera diamanter, perlor, half-månar, aigretter och panacher. Icke mindre omdöme är af nöden, när upsättningar af spetsar, blonder och flor skola nyttjas. Än är formen af dessa som en krona, än som en triangel, än som en upvriden snäcka, än åter på annat sätt. Stundom höjer sig det ena med det andra gradvis, stundom är det småningom tilbaka fallande. Snart finnas vingarne mycket indragne, snart åter mera utbredde.

Icke sällan löper snedt öfver den högdragna toupeen, antingen en rad stora perlor, stundom genomflätad med band; eller allenast et simpelt band, hvilket blott til en del visar sig i dagen; eller halfva delen af en blomster-krans; eller någon frivolitet, som med äfven så mycket lätthet som konst framsmyger. Ännu är den distansen icke fullkomligen uträknas, som bör vara